Horizontale boring / Drainage

Horizontale bronbemaling is een methode waarmee via een drain grondwater wordt opgepompt. Deze manier van bemalen zetten wij in bij langdurige en grote bouwputten en projecten. De drain wordt aangebracht op de gewenste diepte. In het geval van slecht doorlatende grond wordt de drain aangevuld met draineerzand. 

Voordelen

  • Veilig. Alles zit ondergronds waardoor er bovengronds weinig obstakels zijn.
  • Minder storingsgevoelig
  • Besparing op brandstof en stroomverbruik

Woningen

Wateroverlast onder en om de woning kan verholpen worden door het plaatsen van een pompput met daarop aangesloten een drainagebuis. De drainage wordt ingegraven om het woonhuis op een diepte van ±1 m (afhankelijk van de situatie). In de pompput naast de woning wordt een klokpomp met vlotter gemonteerd en aangesloten op de riolering.  

Wij voorzien u graag van deskundig advies en een passende oplossing. Neem daarvoor contact met ons op via onze contactpagina.

Over LBC

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van grondwaterproblemen. Hierbij maken wij gebruik van o.a. bronbemaling en grondboringen.  

 

 

Contact

LBC Bronbemaling
Noorderakkers 16
7755 ND Dalerveen
T: 0524-222855
M: 06-55761362
planning@lbcbronbemaling.com